arrangement
01.07.2024
Repræsentantskabsmøde 2024 Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. november 2024 kl. 09.00 hos Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København. Dagsorden Valg af dirigent(er) Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet Beretninger fra bestyrelse og udvalg og debat Forelæggelse af regnskab Behandlinger af indstillinger og forslag Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår Valg Fastlæggelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde Eventuelt Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter – som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september. Tilmelding Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet på her   Valg til hovedbestyrelsen I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september. Stillerliste kan findes her. I år er der ledige suppleant pladser i hovedbestyrelsen, og de fordeler sig således i sektionerne: Apotek - 2. suppleant. Regioner og Kommuner - 1. og 2. suppleant. Stat - 1. og 2. suppleant Studerende -  2. suppleant. Privat -  1. og 2. suppleant.
Content reference 2
Nyhedsbrev
05.07.2024
I det nyeste Fredag Formiddag kan du holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her   AnnonceringNå en bred skare af folk inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette Brink, Salgschef, +45 53 83 14 66, annettebrink@media-partners.dk
31.05.2024
Årsregnskabet for Pharmadanmark kan nu læses; det kræver medlemslogin for at kunne tilgå det. Regnskabet giver et billede af Pharmadanmarks aktiver, passiver og finansielle stilling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.
Farmaceut søges til souschefstilling
Sted: Vildbjerg
Ansøgningsfrist: 26.07.2024
Neptun Apotek Esbjerg søger farmaceut
Sted: Esbjerg
Ansøgningsfrist: 11.08.2024
Underviser til efteruddannelse for apotek
Sted: Hillerød
Ansøgningsfrist: 27.08.2024

ANNONCERING

Nå en bred skare af ansatte inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum