Oplagt at tænke farmaceuter endnu mere ind

29.11.2023

REAKTION: Ældre kommer for ofte i klemme, fordi medarbejderne i det nære sundhedsvæsen mangler tid, kompetencer og de nødvendige rammer for at levere den rette faglige indsats. I et nyt udspil fremlægger Ældre Sagen og KL derfor nu 13 forslag til, hvordan ældre fremover bør blive behandlet i det nære sundhedsvæsen.

Pharmadanmark hæfter sig særligt ved, at udspillet foreslår tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis om at forebygge udvikling og forværring af sygdom blandt hjemmeboende ældre. Studier viser, at op mod 21 procent af alle hospitalsindlæggelser er lægemiddelrelaterede. Af den grund vil det være oplagt i højere grad at understøtte almen praksis ved at udnytte farmaceuternes stærke medicinfaglige kompetencer, mener foreningen. 

"Farmaceuter er eksperter i medicin, og deres store styrke er netop, at de, ligesom de alment praktiserende læger, ser på tværs af lægefaglige specialer. De har derfor fokus på hele patienten og den samlede medicinske behandling. Det er også derfor, at der er sket så stor en vækst i antallet af kliniske farmaceuter på landets sygehuse. Her indgår de som en del af teamet omkring patienten og samarbejder med det øvrige sundhedsfaglige personale omkring behandlingen af patienten,” siger Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark.

Flere og flere steder afholder farmaceuterne også patientsamtaler omkring medicinen og er med til at gøre patienten mere tryg ved behandlingen.

Flere projekter har vist, at farmaceuter kan aflaste almen praksis og øge kvaliteten af den medicinske behandling.

Et godt eksempel på dette er ’Vi piller ved pillerne’ i Region Nordjylland – det er et projekt, hvor farmaceuter er ude i almen praksis og i samarbejde med lægen, foretager medicingennemgang og patientsamtaler.

Projektet er nu overgået til drift og indgår som en del af Region Nordjyllands Kvalitetsenhed for almen praksis.

”Det, mener jeg, kan udbredes endnu mere, for eksempel ved at ansætte farmaceuter direkte i praksis eller etablere et mere formelt samarbejde med det lokale apotek," påpeger Stine Hasling Mogensen.

Inddrag apoteket

Fokus på ældre patienters samlede behov på tværs af sygdomme indgår i et af de andre forslag fra KL og Ældre Sagen. Her nævnes sygehuse, kommuner og almen praksis også.

Pharmadanmark mener igen, at for eksempel kommunaltansatte farmaceuter eller øget samarbejde med det lokale apotek bør inddrages i opgavevaretagelsen. 

Fleksibel adgang til lægefaglig rådgivning for de kommunale medarbejdere anbefales ligeledes af KL og Ældre Sagen. Også her bør man have tanke for, at faglig rådgivning omkring medicin netop er apotekernes kerneydelse.

Derfor vil det være oplagt at udnytte deres kompetencer i det nære sundhedsvæsen, mener Stine Hasling Mogensen.

En af anbefalingerne fra arbejdsgruppen under Sundhedsministeriet omkring nye sundhedsydelser på apotek handler da også netop om, at der skal udvikles en ny sundhedsydelse, hvor apoteket tilbydes telefonisk vejledning til sundheds- og plejepersonale samt til pårørende, der håndterer borgernes medicin.

Afrapporteringen kom i juni 2023.

”Vi afventer stadig at høre mere om det videre arbejde. Pharmadanmark bidrog aktivt til arbejdsgruppen, og vi kommer gerne med konkret input til det videre arbejde," slutter Pharmadanmarks formand.