Her er der plads til alle slags hjerner

04.04.2024

Project Opportunity’ skaber kontakt mellem Novo Nordisk og kandidater med autisme. Der er ingen jobgaranti, men de fleste ender med at blive tilbudt ansættelse. Succesen skaber også tryghed, sammenhold og stolthed i de afdelinger, der er med i programmet, fortæller projektleder Henriette Lundkvist.

Af Charlotte Kiil Poulsen / Foto: Camilla Schiøler

Pharma 02/2024 - Tema: Neurodivergens

Begejstringen er ikke til at tage fejl af, når Henriette Lundkvist fortæller om Novo Nordisks ’Project Opportunity’, som hun er projektleder for. 

”Jeg er virkelig begejstret. Fordi det virker. Virksomheden får nogle dygtige, værdsatte og talentfulde medarbejdere, og jeg ser den udvikling, den enkelte gennemgår, ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet,” fortæller hun.

Hele afdelingen skal ville det 
Project Opportunity startede som pilotprojekt i 2012. Lige fra begyndelsen har Novo Nordisk samarbejdet med den socioøkonomiske virksomhed ’Specialisterne’, der arbejder som brobygger mellem personer med autisme og virksomheder. 

Henriette Lundkvist laver forarbejdet på Novo Nordisk. Først skal der lokaliseres afdelinger og konkrete arbejdsopgaver, før job-opslaget og programmet går i gang. 

”De afdelinger, der melder sig, gør det, med et stor engament og motivation, og det er baseret på frivillighed,” forklarer hun. 

Opgaverne skal være værdiskabende og reelle, og så skal rammerne i afdelingen være på plads, så Henriette laver screeningssamtaler med alle, der gerne vil deltage i programmet. 

Når først kandidaten er ansat, er det nemlig afdelingen selv, der skal drive det. Det kræver en særlig tilgang og indsats, og det skal hele afdelingen have ressourcer til. Det er ikke nok, at det kun er chefen, der vil det, selvom der tilbydes støtte både inden, under og efter programmet. 

Rammerne skal være på plads 
”Der er ikke to mennesker, der er ens, men der er alligevel nogle generelle rammer for eksempel en fast siddeplads, afdelingerne skal kunne tilbyde,” forklarer Henriette Lundkvist.  

Kandidaten skal også være en del af et team, og der skal være to ’buddies’ i afdelingen.

”Mange af vores kandidater kan overskue store komplicerede excelark og programmering, mens det sociale samspil for dem er langt sværere at afkode. Der er mange, der ikke tager en pause hele dagen. Så dér er der brug for en buddy, som er opmærksom på lige at komme over og sige, ’kom, så tager vi en kop kaffe’,” fortæller Henriette og uddyber:

”En del har også en tendens til at fordybe sig i en detalje i en opgave, og hvis der så er en del opgaver, bliver det svært at nå. Det er enormt stressende. Her er der brug for én, der siger, at de kan stoppe med opgaven. At det er godt nok nu.” 

Når først afdelingerne er udvalgt, og der er lavet jobopslag, er det Specialisterne, der tager over i forhold til at arbejde med kandidaterne og afdelingerne.

Træner hele teamet
Specialisterne taler med kandidaterne omkring individuelle behov. Derefter skal afdelingen på ’awareness’-træning, inden programmet begynder. 

”Der er mange, der har sensoriske udfordringer i forhold til lys og lyde, og nogle kan ikke holde ud at blive berørt for eksempel ved et håndtryk. Hvis alle er klar over det, så kan det sagtens fungere, derfor er det så vigtigt med gennemsigtighed og tabunedbrydning,” fortæller Henriette Lundkvist. 

Smalltalk, ironi og metaforer er noget af det, der udfordrer de fleste i Project Oppourtunity, men Specialisterne og Henriette understreger overfor afdelingen og kandidaten, at de ikke skal ændre den måde, de er på, men nogle ting skal måske forklares lidt bedre og tydeligere. 

”Bare det, at man lige får at vide, at i morgen er der teamdag, og din rolle er at lytte, kan skabe en enorm ro. I forhold til den enkelte opgave er det noget med lige at bruge et par minutter ekstra på at forklare, hvad der forventes, og hvad meningen er.”

Ud af puljen af ansøgninger udvælges 12 kandidater, som skal gennemføre opgaver og fremlægge for afdelingen. I sidste ende bliver fire kandidater udvalgt og ansat i programmet i 1,5 år. Langt de fleste ender med en efterfølgende fastansættelse. 

Hvad den enkelte har brug for i  forhold til støtte er individuelt og udvikler sig over tid, i takt med at vedkommende bliver mere komfortabel med at være på arbejdspladsen. 

Gavner også kollegaerne 
Ifølge Henriette får hele afdelingen gavn af den øgede bevidsthed omkring forskelligheder: 

”Projektet skaber et større fællesskab i afdelingerne og en åbenhed omkring kriser og udfordringer. Det gør hele afdelingen mere tryg og giver et større sammenhold. Vi oplever jo alle før eller siden livskriser og gennemgår problemer med vores børn, sygdom og andet, og det oplever jeg, at der er mere plads til at tale om.” 

Generelt ser Henriette en tendens til, at en stigende del af ansatte og elever hos Novo Nordisk er neurodivergente, så tankerne og erfaringerne fra Project Opportunity, vurderer hun, vil kunne  bruges i mange situationer. Senest har man ansat en mentor for eleverne hos Novo Nordisk i Kalundborg. 


Læs de øvrige artikler i temaet Neurodivergens:


Læs det samlede Pharma her.