Ny epidemilov vedtaget

23.02.2021

Den nye epidemilov blev tirsdag vedtaget i folketinget. Den erstatter de ændringer, der blev vedtaget kort efter den store nedlukning i marts sidste år. Loven indeholder mulighed for nye, vidtgående restriktioner, der skal dæmme op for smitsomme sygdomme.
Pharmadanmark har afgivet høringssvar i forbindelse med loven og blandet sig i debatten omkring vedtagelsen.
Pharmadanmark finder det særligt positivt, at muligheden for at tvangsvaccinere, som var i det oprindelige udkast til ny lov, er fjernet i den endelige lov. Dette ville nemlig risikere at puste til den allerede eksisterende vaccineskepsis.

Pharmadanmark hæfter sig også ved, at loven indfører parlamentarisk kontrol i forhold til forsamlingsforbud, nedlukninger eller andre markante ændringer i samfundet. Disse kan således ikke indføres uden accept fra folketinget. Det sker gennem et nyt kontroludvalg med 21 folketingsmedlemmer fra alle partier.