Har du styr på din ansættelseskontrakt, inden du skriver under?

07.08.2023

Pharma 06/2023

1. juli trådte nye regler i kraft, som betyder, at arbejdsgiveren skal give flere oplysninger i ansættelseskontrakten end tidligere. Som noget nyt må virksomheder nu heller ikke længere forhindre medarbejdere i at tage bibeskæftigelse. I denne artikel kan du få svar på, hvad de nye regler om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår betyder for dig, og hvilke ændringer vi går i møde med den nye lov.


Af Rokhsar Ghafar, juridisk konsulent, Pharmadanmark

Alle ansættelsesforhold starter som oftest ud med, at en ansættelseskontrakt skal underskrives. Det er din arbejdsgivers ansvar, at ansættelseskontrakten lever op til den gældende lovgivning.

En ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er nu trådt i kraft 1. juli 2023. De nye regler betyder, at din arbejdsgiver skal give flere oplysninger i ansættelseskontrakten end tidligere.

Er jeg omfattet af de nye regler? 
Den nye ansættelsesbevislov gælder for alle lønmodtagere, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode.

Den nye ansættelsesbevislov forventes hermed at skulle finde anvendelse på langt de fleste medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Hvis du nu undrer dig over, om du nu skal have udleveret en ny ansættelseskontrakt, fordi du allerede er ansat på kontrakt inden 1. juli 2023, er det sådan, at du kun skal have en ny ansættelseskontrakt med de nye oplysninger, hvis du anmoder om det.

Din arbejdsgiver har herefter otte uger til at udarbejde og udlevere oplysningerne til dig.

Hvad indebærer de nye rettigheder? 
En ansættelseskontrakt skal indeholde alle de væsentlige vilkår for din ansættelse, herunder rettigheder og forpligtelser. En af de væsentlige tilføjelser er, at du nu har krav på dit ansættelses bevis allerede efter syv dages ansættelse, hvor det før var en hel måned.

Det presser altså arbejdsgiver til at få styr på penalhuset tidligere, hvilket Pharmadanmark kun synes er rimeligt. Derudover er der kommet nogle konkrete indholdsmæssige forbedringer vedrørende adgang til bibeskæftigelse.

Retten til bibeskæftigelse 
I en del ansættelseskontrakter i dag forbyder arbejdsgiveren, at medarbejderen må påtage sig nogen form for bibeskæftigelse. 

Efter 1. juli må virksomheder ikke længere forhindre medarbejdere i at tage bibeskæftigelse eller behandle medarbejdere ugunstigt, fordi de har bibeskæftigelse, hvis de fortsat kan udføre deres arbejde uden ulempe for virksomheden.

Ændringen betyder, at du nu får en lovmæssig ret til at påtage dig bibeskæftigelse, og arbejdsgiveren kan ikke længere indføre et totalforbud.

Denne ret er dog ikke uden undtagelser, da der fortsat er et hensyn til din arbejdsgiver, som ikke skal kunne tåle alle slags bibeskæftigelser, som  den ansatte kunne tænke sig at kaste sig ud i. 

Loyalitetspligten er gældende princip i ansættelsesforholdet, og du kan derfor som medarbejder ikke gøre hvad som helst. Både du og din arbejdsgiver har en pligt til at varetage hinandens interesser, når I har indgået aftale om ansættelse.

Det betyder blandt andet, at du ikke må tage job i en konkurrerende virksomhed, mens du fortsat er ansat hos din arbejdsgiver, som betaler dig løn. 

På denne baggrund kan din arbejdsgiver derfor stadig begrænse dig i at påtage bibeskæftigelse, hvis dette er begrundet i blandt andet hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller at undgå interessekonflikter.

Det kan dog altid være en god ide, at man som medarbejder indgår i en dialog med sin arbejdsgiver om, hvorvidt en bibeskæftigelse er forenelig  med ansættelsesforholdet. 

Hvis du allerede har en eksisterende bibeskæftigelse, skal du sikre dig, at dette ansættelsesforhold fortsat er foreneligt med din hovedbeskæftigelse. 
 

Kontakt Pharmadanmark
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ansættelseskontrakt lever op til lovgivningen, står Pharmadanmarks juridiske afdeling klar med rådgivning.

Vi bistår som altid med at kvalitetssikre medlemmernes ansættelseskontrakter og har faktisk over 1.000 kontraktgennemgange om året. 

Kontakt:
jura@pharmadanmark.dk
3946 3605


Læs det samlede Pharma