Leder: SÅ ER STARTEN GÅET

28.09.2023

Pharma 07/2023 

28. juli fik 61.382 unge tilbudt optagelse på en videregående uddannelse. Jeg husker godt selv tydeligt fornemmelsen af nervøst at vente på den nervepirrende besked, om man nu var kommet ind eller ej. For mit eget vedkommende skulle jeg da også først lige en tur på ’NatBas’ på RUC og et bestået enkeltfag matematik A, før jeg kunne starte på drømmestudiet farmaci på Københavns Universitet.

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Kæmpe tillykke til alle jer, som lige er startet på en life science-uddannelse. Studietiden er så magisk – sjove, udfordrende år med nørderi og faglig fordybelse venter forude.

Jeg er særligt glad for at se, at der kommer endnu flere internationale studerende i år. Faktisk er der optaget 543 flere med udenlandsk statsborgerskab alene på vores engelsksprogede bacheloruddannelser i forhold til sidste år. Det er en virkelig god nyhed.

Det er netop noget, vi i Pharmadanmark kæmper for, fordi udlændinge giver et anderledes perspektiv og skaber en enorm værdi for både uddannelse og efterfølgende for arbejdsmarkedet, når de – forhåbentligt – vælger at blive i den danske life science-branche og bidrager med viden og indsigt og bliver vores gode kollegaer.

Desværre er det i dag sådan, at alle for mange skønne, internationale folk vælger et andet land at arbejde i efter endt uddannelse her i Danmark.

Det er en udfordring for en life science-branche, der ifølge vores Life Science-Barometer i et højvækst scenarie frem mod 2030 kommer til at mangle 500 farmaceuter og 3.700 med en lang videregående uddannelse.

Derfor er det så vigtigt, at vi sørger for stærke faglige og sociale studiemiljøer, så vi kan blive ved med at tiltrække og i endnu højere grad fastholde de dygtige internationale studerende.

Som fagforening kan vi, sammen med uddannelsessteder og de danske life science-virksomheder, være med til at sikre en god overgang fra studie til arbejdsliv, så de internationale talenter kan få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

I år har vi faktisk haft konkrete tilbud på hylderne til netop dem.

For eksempel blev der i samarbejde med ConnectingCultures afholdt workshops, som henvendte sig specifikt til udenlandske life science-fagfolk, blandt andet om at trives i et dansk arbejdsmiljø.

Dansk arbejdskultur kan nemlig godt være udfordrende at bevæge sig i som udlænding.

En anden workshop drejede sig om, hvad arbejdsgiverne kigger efter af egenskaber og kvalifikationer hos potentielle ansatte.

Som noget nyt holdes Pharmadanmark jobsøgningsværksteder på engelsk – og ikke som vi plejer på dansk. Det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at vi gerne vil gøre endnu mere for denne medlemsgruppe.

Vi er i Pharmadanmark klar til at tage imod alle studerende – såvel danske som udenlandske.

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at hjælpe jer under studiet til at navigere i life science-branchens mange spændende muligheder. Så brug os!
 

Læs det samlede Pharma her