Tillidsrepræsentanter får netværk og arbejdsglæde

16.06.2023

Pharma 05/2023

Tillidsrepræsentanter og -suppleanter i det offenlige spiller en stor og vigtig rolle i forhold til arbejdsmiljø og lønforhandlinger. Kirsten Lykke Vorbeck og Jonas Sindal Blohm repræsenterer hvert deres område. For nyligt var de sammen med Pharmadanmarks andre tillidsvalgte samlet til de årlige ’TR-dage’ for at øve forhandling.

Af Charlotte Kiil Poulsen

Med prikket på skulderen og opfordringen til at træde ind i kredsen af tillidsrepræsentanter og suppleanter (TR) i Lægemiddelstyrelsen fulgte nogle overvejelser omkring egne evner. Men Jonas Sindal Blohm er glad for, at han valgte at påtage sig ansvaret som TR-suppleant for sine kollegaer. 

”Jeg er altid bange for, om jeg gør det godt nok. Det er jeg stadig. Jeg vil gerne have det til at give bedst mening for mine kollegaer, men jeg har altid godt kunne lide at engagere mig og kæmpe for, at andre har det så godt som muligt. Samtidig var det en mulighed for at få et andet indblik i organisationen, og det, syntes jeg, var ret interessant, så på den måde var det alligevel let nok at stille op,” fortæller Jonas Sindal Blohm, som har arbejdet i Lægemiddelstyrelsen i tre et halvt år og blev hvervet som TR-suppleant i forbindelse med de årlige lønforhandlinger for to år siden.

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor stor en rolle man som suppleant har. I Lægemiddelstyrelsen samarbejder TR og de to TR-suppleanter nærmest ligeværdigt og repræsenterer omkring 220 kollegaer. 

Pharmadanmarks tillidsvalgte deltog for nyligt på Pharmadanmarks TR-dage, hvor de blev undervist af en meget anerkendt, professionel forhandler. Her blev Jonas Sindal Blohm bekræftet i, at de i Lægemiddelstyrelsen gør en del rigtigt allerede, men han  fik også nogle nye tanker omkring sin rolle:

”Der var en masse gode overvejelser og snakke, for eksempel omkring hvor meget af forhandlingen der faktisk sker uden for  forhandlingslokalet."

Kollegaer påskønner arbejdet 
Da Kirsten Lykke Vorbeck gik ind i TR-arbejdet for omkring 17 år siden, var der slet ikke en TR på sygehusapoteket i Nordjylland, og hun oplevede, at kollegaerne påskønnede, at hun tog kasketten på. 

”Folk er som regel bare rigtig glade for, at der sidder nogen, der gerne vil tage sig af TR-arbejdet og tage sig af dem,” fortæller hun. Kirsten Lykke Vorbeck har siddet som TR siden 2006 med en kort periode som TR-suppleant. I dag er hun TR for omkring 50 kollegaer. 

”For mig er det ikke en rolle, der handler om at være oppe på barrikaderne, det handler om at få det til at glide – begge veje. Man kommer jo til at kende sin modpart, og man kommer til at vide, hvad der er realistisk. TR-rollen er mere samarbejdende end konfliktfyldt.” 

Tid til TR-arbejdet 
Som TR i det offentlige har både Kirsten Lykke Vorbeck og Jonas Sindal Blohm en stor rolle i forhold til lønforhandling i forbindelse med nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger, som i det offentlige forhandles via TR-systemet og ikke som i det private mellem den enkelte medarbejder og leder. 

Derfor varierer timeantallet også meget både hen over måneden og hen over året. Begge oplever, at deres arbejdsopgaver bliver tilpasset efter, hvor meget TR-arbejdet fylder. 

”Det er ikke gået ud over mine arbejdsopgaver, for de er jo blevet justeret i forhold til mit TR-arbejde,” siger Jonas Sindal Blohm.

I ny og næ er der skuffede kollegaer, der ikke får den løn, de synes, de skal have. 

”Noget, jeg fik ud af vores TR-dage, var netop, at en stor del af rollen også er forhandling med ens kollega, og ikke kun med lederen. Når man er i det offentlige, er lønnen ofte lavere end i det private, og det skal man så kunne forklare kollegaerne. Det er typisk i nyansættelsen, hvor folk kan have en urealistisk forventning til deres løn,” fortæller Jonas Sindal Blohm. 

Lønforhandling og omsorg
”Selvfølgelig skal man give den alt, hvad remmer og tøj kan holde i forhold til lønforhandlingen, men det kan ikke nytte, at man tror, at nu skal man virkelig flytte den her løn. For sådan er vores system ikke indrettet,” siger Kirsten Lykke Vorbeck og peger på, at der også er en del af TR-arbejdet, der ikke handler om lønforhandling: 

”Der er ting i det daglige, der er meget vigtigere end lønforhandling. De svære samtaler og at bakke op om dem, der er kastet ud i et sygdomsforløb.” 

For Kirsten Lykke Vorbeck er det særligt det at kunne være der for sine kollegaer i svære situationer, der betyder meget. 

”Det bliver meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at man er der, for den kollega, som har brug for opbakning ved en svær samtale med ledelsen. Personen er jo typisk følelsesmæssigt påvirket, og vi sidder så som TR og kan sørge for en objektiv vurdering og sikre vedkommendes rettigheder.”

Større indblik i organisationen 
Både Jonas Sindal Blohm og Kirsten Lykke Vorbeck får også personligt meget ud af TR-arbejdet. 

”Det har givet mig et kæmpe indblik i Lægemiddelstyrelsen som organisation, som jeg ikke havde før. TR-arbejdet har givet mig et stort netværk i mange henseender. Og det har formået at få mig flyttet fra ’bare’ at være sagsbehandler til at forstå nogle mere strategiske tanker i organisationen, fordi man kommer tæt på den øverste ledelse,” siger Jonas Sindal Blohm og fortsætter: 

”TR-arbejdet smitter på den måde også positivt af på mit arbejde. Det er motiverende at have en bedre forståelse af organisationen, synes jeg.” 

Kirsten Lykke Vorbeck istemmer:

”Man får fornøjelsen af at komme tættere på ledelsen. Jeg går bare op og snakker med dem, og jeg oplever altid at blive lyttet til og blive mødt med respekt. Det er en mulighed for at lære noget mere, få mere indflydelse, få noget bedre netværk og nogle bedre kontakter.”

”Jeg kan ikke rigtig finde noget negativt at sige om TR-arbejdet. Ja jeg har travlt, men det er jo bare en del af det, jeg laver. Man får også et stort netværk blandt de andre tillidsvalgte i Pharmadanmark, som man jo møder jævnligt - her senest på TR-dagene,” smiler Kirsten Lykke Vorbeck. 

Jurist i baghånden
Som TR og TR-suppleant får man tilbudt kurser og har konstant mulighed for opbakning fra Pharmadanmarks jurister. 

”Der er gode kurser, man kan bruge også i andre situationer end som TR. Både forhandlings-, kommunikations- og konflikthåndteringskurser kan man jo bruge i alle sammenhænge,” siger Kirsten Lykke Vorbeck og fortsætter: 

”Man får virkelig god opbakning fra Pharmadanmark. Man ved, at man altid har dygtige jurister stående lige bag sig. Så snart jeg ringer, ved jeg, at der er nogen, der prøver at hjælpe mig.”

Jonas Sindal Blohm deler Kirstens oplevelse:
”Selvom rollen som TR måske til at starte med kan virke svær og langt væk fra ens comfort zone, så er der god oplæring. Man får et helt uddannelsesforløb, og der er god support fra Pharmadanmark,” siger Jonas Sindal -Blohm og fortsætter:

”Man har en jurist i baghånden hele tiden, hvis man har brug for det. Jeg føler mig ret tryg i, at jeg kan spørge om hjælp altid og blive holdt i hånden, også selvom det er svært. Og det kan godt være svært. Men der er nok steder at få hjælp.”

Hvis du har lyst, så gør det
”Hvis man sidder derude og overvejer at gå ind i TR-arbejdet, men er nervøs for, om man har evnerne, så skal man endelig kaste sig ud i det. Der er ingen af os, der kan tingene, når vi starter. Det, at man har lysten, det er i virkeligheden det aller vigtigste,” siger Kirsten Lykke Vorbeckog afslutter:

”Man skal ikke kunne en hel masse fra start, man skal bare have den rigtige indstilling om, at man gerne vil have nogle ting til at fungere godt på arbejdspladsen, og have en omsorg for sine kollegaer.”
 

Fakta om TR-arbejdet
Som tillidsrepræsentant (TR) arbejder man for trivslen på arbejdspladsen i et samarbejde med ledelsen, hvor man repræsenterer sine kollegaer. Man er valgt af sine kollegaer og har rig mulighed for at gøre en positiv forskel for arbejdsmiljøet, som deres talerør til ledelsen.

Man har også mere forhandlingsbetonede opgaver såsom forhandling af løn i forbindelse med ansættelse og årlige lønforhandling. Man kan også være bisidder til sygefraværssamtaler eller bistå sine kollegaer i forbindelse med afskedigelser.

Man får herudover et forlænget opsigelsesvarsel og en særlig beskyttelse imod at blive afskediget.

Man tilbydes en række TR-kurser, ligesom man to gange årligt kan deltage i Pharmadanmarks ’TR-dage’, hvor man kan møde repræsentanter fra Pharmadanmarks sekretariat og TR-kollegaer fra hele landet.

 

Fakta om AC-klubber

På det private arbejdsmarked har medarbejdergruppen ikke ret til at vælge en TR, hvis ikke det står i virksomhedens overenskomst.

Nogle private arbejdspladser vælger derfor at oprette en AC-klub (akademikerklub). En AC-klub er en forening for medarbejderne på arbejdspladsen, hvor man kan vælges til bestyrelsen.

Det er forskelligt, hvad disse AC-klubber bruges til, men Pharmadanmark ser klubberne som en god måde at opnå medindflydelse i diverse samarbejdsudvalg, og på visse arbejdspladser er AC-klubben en integreret del af samarbejdsstrukturen mellem ledelse og medarbejdere, ligesom det kaster konkrete resultater af sig.

Samtidig bidrager AC-klubber også ofte til et godt socialt fællesskab blandt kollegaerne.

At være medlem af en AC-klubbestyrelse kan derfor i nogle tilfælde ses lidt som en pendant til en TR på det offentlige uden dog at være helt det samme.

Læs det samlede Pharma