”De faglige ambitioner for apoteket taler for autorisation af personalet”

06.01.2023

Pharma 01/2023 - Tema: Autorisation 

Pernille Pilgaard Jørgensen, Rødding Apotek, og formand for Pharmadanmark – Apotek, er glad for, at apoteksfarmaceuter
i dag kan blive autoriseret som behandlerfarmaceut. Men det vil være naturligt at gå skridtet videre og autorisere
apoteksfarmaceuter som sundhedspersoner, siger hun.

Af Christian K. Thorsted 

”Politikerne har meget tydeligt sagt, at vi er en del af sundhedsvæsenet – alene sådan en ting, som at vi er begyndt at vaccinere gør også, at borgerne ser, at vi kan andre ting end at distribuere lægemidler. Det har betydet rigtig meget for opfattelsen af os. Der ville være stor signalværdi i en autorisation som sundhedsperson, og det vil være med til at understrege, at vi spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Det kan godt virke lidt mærkeligt, at man har ambitioner for apotekerne, men ikke vil gå hele vejen og anerkende det. Det vil også højne og fremme patientsikkerheden, hvis farmaceuter får ’fuld’ autorisation," siger Pernille Pilgaard Jørgensen, Rødding Apotek, og formand for Pharmadanmark – Apotek.

Apoteket er specifikt nævnt i Sundhedsreformen fra 2022, og der er nedsat en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet, som ser på sundhedsydelser på apotek.

Stærkere fokus på faglighed 
Farmaceuter på apotek har direkte kontakt til patienter og rådgiver dem om blandt andet lægemiddelanvendelse og opbevaring, og de udfører både medicinsamtaler og nogle steder egentlige medicingennemgange for patienter, som får flere forskellige præparater. 

Her vurderer farmaceuten, om der er uhensigtsmæssige interaktioner, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Siden indførslen af den opgavespecifikke autorisation i 2018 kan apoteksfarmaceuter også genordinere udvalgte lægemidler på apoteket.

”Der har nok været en periode, hvor mange apotekere ikke var så fokuserede på det faglige, og i stedet for fokuserede mere på det kommercielle – groft sagt at sælge flere cremer. Men jeg føler, at det er ved at vende, og at flere apotekere nu satser på, at det er faglige opgaver, der skal være det bærende for apoteket. Derfor tror jeg også, at det vil blive endnu mere tydeligt i årene fremover, at apoteket vitterligt er en del af sundhedsvæsenet. Det vil også gøre noget ved opfattelsen af os hos andre sundhedspersoner – vi vil tydeligere fremstå som fagpersoner, og ikkesom ’cremesælgere’,” siger hun.

Styr på journaliseringspligten
Pernille Pilgaard Jørgensen oplever ikke i øjeblikket den manglende autorisation som det store problem i skranken. 

”Vi har adgang til FMK-online (Fælles Medicinkort) og dermed overblik over borgernes recepter. Det er et afgørende redskab for os. Hvis vi skal længere ind i systemet og se på ordinationerne, kræver det accept fra borgeren – det kan være relevant, fordi der i ordinationerne er oplysninger, der har betydning
for vores rådgivning. Det kan godt være en udfordring med adgangen til FMK, hvis det er en pårørende, der møder op på apoteket – dér er det ikke tilstrækkeligt med deres mundtlige samtykke for, at vi kan se oplysningerne. Det vil en autorisation dog ikke nødvendigvis løse,” forklarer hun.

Hun slutter:

”Hvis apoteksfarmaceuter autoriseres, vil det være vigtigt at finde en løsning på journaliseringspligten, som sundhedspersoner er omfattet af. Det vil så være en ledelsesopgave at sørge for, at der er tid til det skranken – vi kan måske udtænke en metode, som gør journalføring mere glidende i ekspeditionen.”

Læs det samlede Pharma 01/2023 her