”Kæmpe signalværdi i en sundhedsautorisation”

06.01.2023

Pharma 01/2023 - Tema: Autorisation 

Heidi Kudsk er klinisk farmaceut ved Nord-KAP, hvor opgaven er at skabe rammerne for, at almen praksis altid kan levere den bedste kvalitet i behandlingen. Hun vil gerne kunne stilles til regnskab for sit arbejde ligesom andre faggrupper omkring patienterne.

Af Christian K. Thorsted / Foto: Nord-KAP

Heidi Kudsk og hendes farmaceutkollega Karina Porsborg Kibsdal er del af Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP), der er etableret som et samarbejde mellem PLO Nordjylland og Region Nordjylland. Deres del i samarbejdet er blandt andet den tværfaglige indsats ’Vi piller ved pillerne’, hvor de laver medicingennemgange i almen praksis på polyfarmacipatienter.

Heidi Kudsk lægger ikke skjul på, at den manglende autorisation er en hæmsko i arbejdet. 

”Der er noget helt lavpraktisk og teknisk i det. Når vi skal ind og se på patienternes medicin, så skal vi bede den praktiserende læge om at få lov til at gøre det på deres vegne – de skal gå ind på Fælles Medicinkort (FMK) og oprette os og uddelegere ansvaret. Vi arbejder altså på vegne af lægen, som så skal stå inde for vores faglighed. Hvis det er første gang, vi møder den pågældende læge, så er det da egentlig ret meget at komme og bede om,” siger Heidi Kudsk.

Nej til at uddelegere
Hun arbejdede i en længere årrække som klinisk farmaceut på Aalborg Universitetshospital, og her gjorde den manglende autorisation det decideret sværere for hende at kunne bidrage optimalt. Konkret oplevede hun, at en ledende overlæge ikke ville lade farmaceuter arbejde på vegne af ham.

”I det daglige arbejde ville lægerne jo gerne samarbejde med os, men der var ikke nødvendigvis den samme imødekommenhed hos alle læger længere oppe i systemet – måske fordi de ikke vidste, hvad vi kunne fagligt. Hvis jeg dengang havde været autoriseret og dermed kunne arbejde selvstændigt, så ville der ikke på samme måde have været et problem i at komme ind på en afdeling og udføre en opgave, der var defineret af sygehusledelsen, for eksempel medicingennemgange. Det ville ikke kunne bremses af modstand fra en enkelt læge,” siger hun.

Bør stå til ansvar
Heidi Kudsks opgaver i Nord-KAP har en karakter, der gør, at hun burde kunne stilles til ansvar for dem, mener hun. 

”Vi har ikke en autorisation, vi kan få frataget, og skal ikke stå til regnskab, hvis jeg skulle komme til at lave en alvorlig fejl. Det, synes jeg, faktisk ikke er fair – specielt ikke når man begynder at løse mere patientnære opgaver. Det gør farmaceuter som jeg jo oftere og oftere. Det er ikke sådan, at jeg ordinerer et nyt lægemiddel til en patient uden aftale med lægen, men det sker tit, at jeg laver et skift imellem præparater for at optimere behandlingen,” fortæller Heidi Kudsk og forklarer videre: 

"Som det er nu, skal lægen sikre sig, at vi har den fornødne instruktion til den delegerede opgave, og det er lægen, der står til ansvar for eventuelle fejl."
Den slags kan gøre læger forbeholdne i forhold til at lade farmaceuter løse opgaver på deres vegne, påpeger hun. Det er ærgerligt, for i ’Vi piller ved pillerne’ finder Heidi Kudsk og Karina Porsborg Kibsdal mange ting, der kan øge kvalitet og sikkerhed for patienterne i deres lægemiddelbehandling. I en evalueringsrapport fra 2020 udarbejdede de over en periode på seks måneder i alt 664 interventionsforslag hos 232 patienter. Interventionsforslagene blev drøftet med lægen, der herefter uddelegerede behandlingsplanen til farmaceuten, og patienterne blev herefter tilbudt og indkaldt til en medicinsamtale.

Manglende anerkendelse
Heidi Kudsk ser den manglende autorisation som en mangel på anerkendelse af farmaceuternes faglighed.

”Det er jo nærmest en fornærmelse, synes jeg, at vi ikke har én. Det gør det sværere at komme ud og sige, at vi ved en masse om medicin, og sværere umiddelbart at være en ligeværdig del af et tværfagligt team,” siger hun.

Men realiteten er, at Heidi Kudsk for eksempel de seneste tre dage har siddet med patientsamtaler, hvor hun har talt medicineringen igennem med patienten og på den måde har skabt tryghed og sikret, at behandlingen er optimal. Der kan vel at mærke være tale om meget alvorlige tiltag, for eksempel nedtrapning af medicin.

”Det er et arbejde, som lægerne ikke altid når på de ti minutter, de har til rådighed. Hvor vi blandt andet finder ud af, hvad der motiverer patienten til at følge behandlingen. Med vores faglighed kommer vi med noget væsentligt,og det ville det da virkelig være rart at få en anerkendelse af det bidrag.”

Tænkes ikke ind
Hos Heidi Kudsk ligger der også en bekymring for, at den manglende autorisation gør farmaceuter mindre synlige.

”Når vi ikke figurerer på listen over sundhedspersoner, så bliver vi heller ikke så nemt tænkt ind, når man ønsker at lave en-eller-anden tværfaglig løsning for at løse problemerne i sundhedssektoren. Vi er det usynlige sikkerhedsnet i patienternes medicinering, men vi kan gøre mere, hvis vi kommer frem i lyset. Det kan en autorisation være med til.”

Læs det samlede Pharma 01/2023 her