”Jeg vil gerne kunne arbejde mere selvstændigt”

16.01.2023

Pharma 01/2023  - Tema: Autorisation 

Charlotte Steenberg Roth er farmaceut i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor omdrejningspunktet
for hendes arbejde er at øge patientsikkerheden. Autorisation skal ses i sammenhæng med, at der er brug for
løsninger på at sikre borgernes behandling bedst muligt, mener hun.

Af Christian K. Thorsted /Foto: privat 

”Det gør jeg og min farmaceutkollega ved at lave medicingennemgange hos borgere med fokus på seponering af lægemidler, at støtte op omkring medicinaudit på plejehjem og bosteder samt i hjemmeplejen. Vi underviser plejepersonalet, og arbejder med kvalitets- og udviklingsopgaver på medicinområdet. Odense Kommune har bestemt set værdien af at have farmaceuter til at understøtte kvaliteten i medicinhåndteringen,” fortæller Charlotte Steenberg Roth, som har lang og solid erfaring fra sygehusapotek og privat apotek.

I forbindelse med sit arbejde kan hun have brug for adgang til FMK (Fælles Medicinkort) – uden en sundhedsfaglig autorisation kan hun som kommunalt ansat få lov til at bruge den såkaldte Trust-løsning.

”Det fungerer egentlig tilfredsstillende, men jeg tænker alligevel, at jeg med en autorisation som sundhedsperson måske ville kunne arbejde mere selvstændigt, end det er tilfældet i dag, for eksempel at kunne kontakte en læge direkte, hvis jeg efter samtale med en borger har forslag til ændringer i medicinen. Som farmaceut er jeg lidt et mellemled, som det er i øjeblikket, men jeg tror, at man kunne vinde noget ved, at jeg for eksempel kunne tale mere på tomandshånd med lægerne.” 

Løfte faggruppen op
Charlotte Steenberg Roth peger også på, at der unægteligt mangler en erkendelse af, hvad farmaceuter rent faktisk løfter i sundhedsvæsenet. 

”Hvis vi får en autorisation, ville flere måske også få øjnene op for, at vi arbejder ansvarsbevidst, og at vi ved, hvad vi har med at gøre – at vi kan være med til at styre tingene i retning af mere kvalitet og sikkerhed, når det handler om medicin. Dybest set er der nok mange, der ikke ved, hvad vi kan. Derfor kunne en autorisation i sig selv være en anerkendelse, som løfter os derop, hvor vi hører til – en faggruppe som er med til at sikre patientsikkerheden, og som man kan bruge til mere end i dag. Det vil øge vores selvforståelse som en faggruppe, der kan stå på egne ben, og som faktisk kan noget selvstændigt. Som det er nu, gør vi jo alt som medhjælp for andre,” siger Charlotte Steenberg Roth og fortsætter:

”Det handler jo om at sætte borgerne i fokus og finde løsninger på, hvordan man sikrer, at deres behandling fungerer godt. Det kræver, at de fagfolk, der er omkring borgerne, kender dem, ved en masse om dem og er så tæt på dem som muligt. Det handler også om vidensdeling mellem faggrupperne, og jeg har oplevet ikke at kunne få alle relevante oplysninger for at kunne gøre mit job. Så kan man godt stå tilbage med nogle frustrationer.” 

Charlotte Steenberg Roth er ikke i tvivl om, at der på medicinområdet stadig er plads til forbedringer for borgere, der behandles med medicin. 

”Noget af det skyldes måske også det store pres overalt i sundhedsvæsenet, og hvor ressourcerne er knappe. Det er så også der, man må prøve at finde veje til at gøre tingene smartere. Som problemknuser kan farmaceuten gennem det kvalitetsforbedrende arbejde, som vi udfører i kommunen, netop være med til at sikre borgerne bedre.”

Læs det samlede Pharma 01/2023 her